Diaspora is een Grieks woord en betekent letterlijk verspreiding. Het wordt gebruikt als mensen verdreven uit hun thuisland, verspreid raken over de wereld. Vluchtelingen en ballingen leven dus in diaspora. Leven in diaspora brengt veel complexe emoties met zich mee en het is niet verwonderlijk dat veel literatuur geïnspireerd is door ervaringen van diaspora.

Voorbeelden van onderwerpen die in diasporaliteratuur aan de orde komen, zijn: verlies, verdriet en ontheemding, herinneringen en nostalgie maar ook kennismaken met een nieuw land en bevolking, zoeken naar en vormgeven van nieuwe identiteiten en loskomen van grenzen en beperkingen. Diaspora kortom, is een bron van veel verhalen die gelaagd en ambigu zijn en die veel te bieden hebben voor liefhebbers van rijke en veelzijdige literatuur.